Adatkezelési tájékoztatás álláspályázathoz

Tájékoztatásunk az Easyget Textile Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság álláshirdetéseivel kapcsolatos adatkezelési műveleteinek bemutatására terjed ki. A vállalkozásunk tevékenységi körébe tartozó egyéb adatkezelési műveletek leírását külön tájékoztató tartalmazza.

Adatkezelő: Easyget Textile Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Az adatkezelő honlapja: https://easyget.hu/
Az adatkezelő elérhetősége: E-mail: easyget@easyget.hu
Az adatkezelő képviselője: Kovács Zoltán ügyvezető
Az adatkezelés célja általában: Munkaviszony létesítése céljából önéletrajzok és képesítési iratok fogadása, állásinterjúk lebonyolítása, értesítés kiküldése elektronikus levélben a sikertelen pályázóknak, megüresedett álláshelyek betöltése.
A címzettek köre: A személyes adatokat az Easyget Textile Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vezetősége és a személyzeti ügyekért felelős dolgozói ismerik meg.

Az álláspályázat során megismerjük a jelentkező személyes adatait, amelyeket a legnagyobb körültekintéssel és bizalmasan kezelünk.

 

MUNKASZERZŐDÉS ELŐKÉSZÍTÉSE, KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁS – jogalap: szerződés előkészítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

A kezelt személyes adat Az adatkezelés célja Időtartam Érintettek
Álláspályázat – önéletrajz (benne jellemzően kapcsolattartási adatok: telefonszám, e-mail cím; személyes azonosító adatok: név, anyja neve, születési hely és idő; szakképesítésre vonatkozó adatok, munkatapasztalatra vonatkozó adatok, korábbi munkahelyek, hobbi, érdeklődési kör, képmás), valamint amit ezeken kívül beküld a pályázó, önkéntesen, kérés nélkül) Megüresedett álláshely betöltése, a legalkalmasabb pályázó kiválasztása. Megüresedett álláshely betöltéséig. Az álláshirdetésre jelentkező természetes személyek. Az álláshirdetést saját honlapunkon tesszük közzé, a jelentkezés elektronikus úton, a honlapra kihelyezett űrlap kitöltésével és az önéletrajz csatolásával lehetséges.
Személyes interjú – név, személyes igények A megüresedett álláshely betöltésére alkalmas pályázó kiválasztása. Nem releváns, nem készül feljegyzés.
Értesítés – név, telefonszám, e-mail cím Értesítés a személyes interjú időpontjáról, a pályázat lezárásáról. Pályázati eljárás lezárása + 6 hónap.

Az adatkezelés céljától eltérő célra a személyes adat nem használható. A pályázóról a fent felsorolt személyes adatokon kívül más személyes adatokat nem kezelünk.

Az álláspályázatok során megismert személyes adatokat harmadik személynek nem adjuk át.

 

Személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogokat biztosítja vállalkozásunk:

Kérelmezheti tőlünk a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint biztosítjuk az adathordozhatóságot.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban biztosított jogosultságokról bővebben tájékozódhat a honlapunkon elhelyezett adatkezelési tájékoztatóból https://easyget.hu/ és az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelet III. fejezetéből, amely a következő linken található: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

Panaszkezelés:

Ha az Easyget Textile Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. adatkezelésével kapcsolatban kérdése merül fel, vagy úgy érzi, megsértettük az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, elérhetőség: easyget@easyget.hu, munkatársaink örömmel segítenek. Vállalkozásunk ellen panaszt is benyújthat a felügyeleti hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (elérhetőségek: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu.)

 

Budapest, 2020. július 10.